Търсене в този блог

петък, 10 септември 2010 г.

Обяви_03

Магистърска програма "Артистични психо-социални практики" набира студенти за учебната 2010-2011 г.
Магистърска програма “Артистични психо-социални практики” - съвместна програма на Нов български университет и Центъра за култура и дебат “Червената къща” - набира студенти за учебната 2010-2011 година
В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:
• различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);
• психологията, социалната работа, педагогиката, хуманитаристиката, социологията, философията, икономиката, медицината и др.;
• мениджмънта на културни дейности, културната политика и др.
Приемът в програмата се извършва на базата на 1. мотивационно есе и 2. интервю.

Завършилите програмата придобиват специалност и професионална квалификация: Изкуство и социална работа със специализация “Театър в социалната работа, психодрама, социометрия и групова динамика” и образователна и научна степен “Магистър по Артистични психо-социални практики”.

Консултации, приемно интервю и стипендии
Предварителни въпроси могат да бъдат задавани по електронна поща на адрес tzviossifova@gmail.com, на мобилен 0888 95 25 00 или, след 7 септември 2010 г., на тел. 02 / 988 81 88, 986 44 16.
Консултации и приемно интервю:
Консултации:10 септември (петък), 11.00-13.00 ч., НБУ, корпус І, зала 129
20 септември (понеделник), 11.00-13.00 ч., НБУ, корпус І, зала 129
24 септември (петък), 11.00-13.00 ч., НБУ, корпус І, зала 129
За явяване на приемно интервю е необходимо предварително да се регистрирате като кандидат-студент. Документи за кандидатстване се подават в НБУ, отдел “Студенти”, стая 215, корпус І. Повече информация на www.nbu.bg
Приемното интервю за програмата ще се проведе на 27 септември (понеделник), от 10.30 до 16.00 ч. в НБУ, корпус І, зала 129.

Мотивационното есе, с което се кандидатства, трябва да бъде предварително подготвено и представено на приемното интервю.
НБУ предлага възможности за получаване на стипендии. Повече за процедурата за отпускане на стипендии може да научите на www.nbu.bg.

Полезни адреси:
Червената къща: ул. „Любен Каравелов” 15, София 1142
Нов български университет: ул. „Монтевидео” 21, София 1635

Няма коментари: