Търсене в този блог

понеделник, 3 октомври 2011 г.

конкурс

КОНКУРС ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ

"ИГРИ НА КЪСМЕТА"РЕГЛАМЕНТ

                                                                                                                           I. Организатори:Съюз на българските филмови дейци, творческо-професионална организация, която от основаването си през 1934 съдейства за развитието на филмовото изкуство в България и съответно, за реализацията на всяко ново поколение кинематографисти.„ЕВРОБЕТ” – Генерален спонсор на Българската Филмова Академия, създадена през 2010 година.II. Партньори:НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство, Факултет "Екранни изкуства"НБУ - Нов български университет, Департамент "Кино, реклама и шоубизнес"Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по изкустватаПрофесионален Арт колеж по екранни изкуства.III. Цели:1. Конкурсът има за цел да привлече вниманието на бъдещите професионалисти в сферата на аудиовизията в България с идеята за арт експеримент.2. Темата на конкурса – "Игри на късмета", като вид творческа провокация, да даде възможност на най-младите, подготвящи се за творци на аудиовизуални произведения именно през 21. век – века на аудиовизията, да проявят артистично и метафорично въображение за всичко в човешкия живот – от любовта до смъртта, от себереализацията до надеждата за късмет.3. Отличените в конкурса филмови автори да бъдат еднократно финансово подпомогнати за творческото си развитие по време на обучението си.IV. Право на участие в конкурса:1. Във Филмовия конкурс «Игри на късмета» имат право да участват всички студенти от всички курсове, обучаващи се за бакалаври и магистри по киноспециалностите в Националната академия за театрално и филмово изкуство, в Нов български университет, в Югозападния университет "Неофит Рилски" и в Професионалния Арт колеж по екранни изкуства.2. Крайният срок за предаване на късометражните филми за участие в конкурса „Игри на късмета” е 25.11.2011 г.3. Филмите се предават на 5 броя DVD в Съюза на българските филмови дейци, на адрес: София, бул. Дондуков 67 (сградата на Студия "Време", етаж 4), всеки работен ден от 10 до 17 часа.4. Кандидатите за участие в конкурса предават заедно с творбите си и попълнен Формуляр–Заявка за участие във Филмовия конкурс "Игри на късмета" (по образец). В него те декларират с подписа си, че са автори на филма, че той е създаден специално за дадения конкурс, както и че са съгласни филмите им да бъдат популяризирани.5. Победителите в конкурса се определят от 4-членно професионално жури. Присъжда се и Награда на публиката, определена чрез гласуване в Интернет в периода 12.12.2011 г. – 22.01.2012 г.6. Победителите се обявяват на Официална церемония в Дома на киното в края месец януари 2012 година (конкретната дата ще бъде допълнително съобщена).V. Изисквания към филмите:1. Без ограничения за вида кино (игрални, документални, анимационни), както и за жанра.2. Времетраене от 3 до 5 минути.3. Няма изискване техниката на заснемане да е задължително професионална, важни са идеята и творческата инвенция.4. Филмът да е озвучен на български език (ако е на чужд език), както и да има субтитри на английски език.

 VI. Награден фонд:„ЕВРОБЕТ” осигурява финансово покритие на наградите във Филмовия конкурс "Игри на късмета". Като всяка награда има смисъл на еднократно подпомагане за творческо развитие.      *

      Първа награда – 3000 лева    *

      Втора награда – 2000 лева    *

      Трета награда – 1000 лева    *

      Награда на публиката – 1000 леваVII. Жури:Филмовият конкурс "Игри на късмета" ще бъде журиран от 4 души:    *

      Представител на СБФД
    *

      Представител на ЕВРОБЕТ
    *

      Носителят на Наградата за цялостно творчество на ФИЛМОВАТА АКАДЕМИЯ за предишната година
    *

      Носителят на Наградата за режисьорски дебют на ФИЛМОВАТА АКАДЕМИЯ за предишната годинаVIII. Други:1. ЕВРОБЕТ популяризира конкурсните филми в Интернет мрежата и осигурява организацията за отчитането на резултатите от гласуването онлайн за Наградата на публиката.2. Съюзът на българските филмови дейци осигурява салона на Дома на киното за финален филмов маратон, на който ще бъдат прожектирани всички филми от конкурса. Там ще бъде организирана и Официалната церемония, на която ще бъдат обявени наградите на журито и на публиката.За контакти:СБФД                                                                      
                                                  ЕВРОБЕТ

Дима Димова
02/ 946 10 68                                                                                  Весела Георгиева

Рени Златанова
02/ 946 10 68                                                                              Мениджър публични комуникации и стратегии

Искра Димитрова
02/ 946 10 63                                                                          Тел.: 02/ 807-25-44         

Fax: 02/ 946 10 69                                           
                                                         GSM: 0897 08 10 70

E-mail:
sbfd@sbfd-bg.com;                                                                                        E-mail: pr@eurobet.bg

I_dimitrova@filmmakersbg.org

Няма коментари: