Търсене в този блог

петък, 18 юни 2010 г.

За студенти, разни предложения по време на криза

ъзможността е подходяща за ученици от горните класове, студенти и заинтересовани от различните хуманитарни дисциплини и артистични области, както и от технически специалности. За всички, които имат интерес от човека, културата и дебата. Най-важни за нас са желанието и мотивацията да работите в екип и да натрупате нов опит и практика.

Има възможност за изработване на индивидуална програма за всеки кандидат съобразена с неговите цели, предпочитания и свободно време.

Дейностите, в които се включват стажантите и доброволците, са разнообразни.
Работа по проекти и програми (зависи от текущите проекти и спецификата им, това може да включва сваляне на текстове от дебати от звуков на хартиен носител, превод на текстове, превод на субтитри и др., както и сътрудничество по конкретен проект или програма и др.);
Работа с публиката (посрещане на публика, насочване и даване на информация на гостите на къщата, продаване на билети, късане на билети, подаване на микрофон по време на дебати);
Подкрепа на техническия екип (редене на осветление, сцена, подготовка на залите за събития, водене на събития и др.).
Работата като стажант или доброволец позволява свободен достъп до всички събития; планиране на индивидуална, съобразена със свободното време на всеки програма; развива умения за работа в екип.
По допълнителна уговорка на стажантите-студенти се признават кредити към обучението, както и се зачита стаж по отделни специалности.

За да кандидатствате, моля, изпратете на български език своя биография (c.v.) и отговорете на въпросите от началното интервю. Изпретете документите си до audience@redhouse-sofia.org

Предварително благодарим на всички проявили интерес към предложението.

Срок
: текущ
Лица за контакт: Яна Мандажиева и Здравка Примова
Адрес:
Център за култура и дебат “Червената къща”
ул. “Любен Каравелов” № 15
1142 София, България
Тел./Факс: (+359 2) 988 81 88, 986 44 16
e-mail: audience@redhouse-sofia.org, info@redhouse-sofia.org
www.redhouse-sofia.org
Няма коментари: