Търсене в този блог

неделя, 24 октомври 2010 г.

Обяви_05


Покана за представяне на предложения - EACEA/25/10 - Медия 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - Подкрепа за развитието на продуцентски проекти - Игрално, документално и анимационно кино - Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап
Краен срок: 29 ноември 2010 г. и 11 април 2011 г.
Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или серии) са допустими:
- проекти в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 50 минути,
- документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 25 минути (продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),
- проекти за анимационни филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по- малко от 24 минути.
Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е между 10 000 евро и 60 000 евро, освен за пълнометражни анимационни филми за прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000 евро.
Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % за проекти, представящи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).
Максималната финансова помощ, която може да бъде предоставена за пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2-ри етап, е между 70 000 евро и 190 000 евро. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента.


Покана за представяне на предложения - EACEA/29/10 - МЕДИА 2007 - Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми - „Избирателна система за подпомагане“ 2011 г.
Краен срок: 1 декември 2010 г., 1 април 2011 г. и 1 юли 2011 г.
Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко транснационално разпространение на нови ненационални европейски филми чрез насърчаване на театралните разпространители по-специално да инвестират в популяризирането и достатъчното разпространение на ненационални европейски филми.
По настоящата покана за представяне на предложения се допускат следните дейности:
Театрално (кино) разпространение на филми с чуждестранни характеристики. Филмът трябва да е или преобладаващо продукция на продуцент/продуценти, установени в страни, участващи в програма
MEDIA, или осъществен със значителното участие на специалисти от тези страни. Филмът трябва да е ново игрално, анимационно или документално произведение с продължителност над 60 минути и с произход страна, различна от страната, в която се разпространява. Авторските права върху филма не могат да бъдат получени по-рано от 4 години преди годината на подаване на заявлението. Филми с бюджет на продукцията над 15 милиона евро не се допускат до участие.
Общият наличен бюджет е 12 250 000 евро, при условие че са налични средства за финансовата 2011 г.
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да надхвърля 50 % от допустимите разходи.
Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за филм и за страна.


Конкурс за проектни предложения - EACEA/20/10 - Медиа 2007 - Развитие, разпространение, промоция и обучение - Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби
Краен срок: 15 ноември 2010 г.; 28 февруари 2011 г.; 20 юни 2011 г.
Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни продуцентски къщи.
Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни:
- 27-те страни на Европейския съюз,
- страните от ЕИ?, Швейцария и Хърватия.
Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни продуцентски къщи.
Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни:
- 27-те страни на Европейския съюз,
- страните от ЕИ?, Швейцария и Хърватия.
Общият предвиден бюджет е 10,4 милиона евро.
Финансовата подкрепа, която може да бъде отпусната, е под формата на субсидия. Максималната стойност е 500 000 евро на творба за проекти от областта на игралното кино и анимацията и 300 000 евро на творба за проекти от областта на документалистиката. Отпуснатата финансова помощ не може да надвишава 12,5 % от допустимите разходи, представени от продуцента, за игрални и анимационни филми и 20 % от допустимите разходи за документални филми.

НОВО: Конкурс за сюжет на филм „Ежедневието, приятелите и интересите на един тийнейджър в България”
Краен срок: 30 октомври 2010 г.
ALLmediaBG, Crystal Frame Pictures, New Breed Productions и Freelance Pictures oбявяват конкурс за сюжет на филм.
За да ви улесним максимално, ще ви дадем тема, а вие я доразвийте.
Споделете с нас всичко, за което се сещате по темата, а ние ще изберем един от вас.
Опишете всичко, което виждате в своето ежедневие.
Опишете всичко, което Вашетo въображение „ражда”.
Очакваме вашите идеи по темата „Ежедневието, приятелите и интересите на един тийнейджър в България”!
Можете да изпратите своите материали, прикачвайки ги по-долу във формата.
Моля, не забравяйте да напишете своите имена и телефон за обратна връзка!
 Конкурс за видеоклип
Краен срок: 30 ноември 2010 г.
Association of Planning and Conservation- Jerusalem стартира конкурс за видео клип, който да отразява как би изглеждал свещеният град Ерусалим през 2011 година. Конкурсът е насочен към аматьори и професионалисти в сфери като компютърната графика и класическата анимация, към архитекти и дизайнери. Авторът на спечелилия видеоклип получава награда от 10 000 щ.д.
Победителят ще бъде обявен на 31 декември 2010 г.
Видео конкурс ПОЛИГЛОТ
Краен срок: 15 декември 2010 г.
Младите европейци (от държави - членки и нечленки на ЕС) на възраст между 18 и 35 години са поканени да заснемат видеоклипове за многоезичието и как това се отразява на младото Евро-поколение. Видеоклипът трябва да е максимум 5 минути, в две категории:
- Видео портрети (документални филми на тема "Моето многоезичие");
- Видео поеми (художествена проза на тема "Езикът, на който аз мечтая").
Осемнадесет победители ще имат шанса да присъстват на двуседмичното семинар "Кино-лодка" за изработване на документален филм през юни 2011г. в Турку (Финландия). Създателите на филма ще представят работата си по време на двудневния филмов фестивал ПОЛИГЛОТ, тъй като град Турку чества статута си на Европейска столица на културата.
IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година)
Краен срок: ежегодно до 15 януари
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които
    - работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси; - са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество; - демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.
www.theihs.org/subcategory.php/15.html 

Няма коментари: