Търсене в този блог

събота, 28 май 2011 г.

Italy

ITTA GENERATION
Графичните изкуства и устойчивото развитие като начини за включване на млади хора
III Издание, Васто, Италия 18-ти – 27-ми Юни 2011

Център за устойчиво гражданско общество е партньор в дългосрочния европейски проект “BITTA GENERATION” , заедно с неправителствени организации от Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Черна Гора.
...
Основната тема на проекта “BITTA GENERATION” е използването на графичните изкуства като инструменти за популяризиране на идеите на устойчивото развитие, екологията, насърчаването на интеркултурния диалог, и активното участие на младите хора в социалния живот в Европа.

Ние вярваме във връзките между иновативните изкуства и екологията. Вярваме също, че графичните изкуства са един от най-популярните начини, чрез които младите хора могат да изразят себе си и идеите си: комиксите, видео анимациите, фанзините, стикерите и т н. са начини, чрез които младите хора взаимодействат с обществата си, средата си, връстниците си.

Проектът включва три уъркшопа с участието на млади артисти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Черна Гора (по стоп-моушън анимация, по създаване на комикси и по комуникация / илюстрация), една изложба във гр. Васто, Италия и принтирането и публикацията на фанзин (Bitta Generation), който да събере резултатите от проекта.

описание на уъркшопа по анимация, на английски език, можете да изтеглите оттук:
http://www.2shared.com/document/izXeAeEg/animation_workshop.html

описание на уъркшопа по създаване на комикси, на английски език, можете да изтеглите оттук:
http://www.2shared.com/document/JkZy2etn/comics_workshop_info.html

описание на уъркшопа по комуникация / илюстрация, на английски език, можете да изтеглите оттук:
http://www.2shared.com/document/hKaUnyid/communication_workshop.html

описание на изложбата Bitta Generation: http://www.2shared.com/document/JCzVBUOM/Bitta_Exhibition.html

За участие в проекта “BITTA GENERATION”, който ще се състои от 18-ти до 27-ми юни 2011 близо до град Васто, в областта Абруцо на адриатическото крайбрежие на Италия, Център за устойчиво гражданско общество търси:

четирима младежи или девойки на възраст между 18 и 26 години (по изключение ще бъдат допускани и кандидати до 30 год.), с (макар и малък) предишен опит в анимацията, създаването на комикси или илюстрацията, както и с интерес към използването на изкуството за популяризиране на екологичната тематика.
Публикуване

Разходите за храна и настаняване по време на престоя в Италия, както и 70 % от пътните разходи, се поемат от организаторите.

За да кандидатствате за участие в международния младежки проект “BITTA GENERATION” - 18-27-ми юни 2011 във Васто, Италия,
свалете регистрационния формуляр от
http://www.2shared.com/document/eyaSj4hc/Participants_Registration_form.html
и го изпратете попълнен на английски език на petyapetkova@gmail.com.

Краен срок за изпращане на регистрационните формуляри:
03-ти юни 2011.
Избраните участници ще получат уведомителен имейл до 06-ти юни 2011.

за всякакви въпроси и колебания, пишете на Петя Петкова petyapetkova@gmail.com

Няма коментари: