Търсене в този блог

петък, 4 ноември 2011 г.

Blender

9 ноември, сряда, 20:00 часа
Дом на киното
ул. Екзарх Йосиф 37, София

Прясно завърнали се от тазгодишната Blender конференция в Амстердам, в рамките на TOSMI 2011: Advanced Blender, Басам Курдали и Себастиан Кьониг ще направят публична презентация в София, на която ще покажат последните си проекти, ще споделят горещи новини от конференцията, ще ни разкажат за новостите около Blender 2.6a и подробности от кухнята на тазгодишния TOSMI.


Себастиан ще говори по-конретно за тракинг и композитинг с Blender, ще сподели новини около току що стартиралия проект Mango – кратък филм с визуални ефекти и актьори и ще представи своята роля в неговата реализация.

Басам ще сподели предизвикателствата на продукционния процес на нанастоящи си филмов проект - Tube, фокусирайки се върху ригинг, анимация и pipeline – тема, която беше и в центъра на дискусиите в майсторския клас по анимация в Амстердам, ръководен от него през изминалата седмица. Той ще представи също някои от последните приложение в Blender и ще сподели интригуваща информация около планираните новости в Blender 3Д през следващата година.

За да се настроите за събитието ви предлагаме да погледнете този кратък репортаж от тазгодишната Blender конференция.

Презентацията ще се проведе на английски език и ще завърши с въпроси и отговори. Входът е свободен.

Проектът се изпълнява с продкрепата на програма „МЕДИА“ на Европейската Комисия и програма „КУЛТУРА“ на Столична община.


За лекторите:Басан Курдали (САЩ)
Носител на награди 3D артист и режисьор, режисирал филма Elephants Dream - първият филм, създаден с Blender, започва да използва програмта като тестовo средство за ринг експерименти. Под егидата на Freefac Басам продължава да изследва отворения модел за продуциране, който инвестира в общността. Той обучава, пише и изнася лекции по целия свят по темата за отворения модел на продуциране и техники за работа с отворен софтуер. Роден в Алепо, Сирия, Басам завършва обучението си като електро и софтуерен инженер в Съединените Американски Щати.

Себастиан Кьониг (Германия)
3D аниматор, който реализира редица продукти, свързани с архитектурната визуализация, органично моделиране и анимация, използвайки Syntheyes за камера-тракинг и Blender за рендеринг и композитинг. Блендер е основният инструмент, който използва, заради богатия набор от приложения, изключителния динамичен интерфейс и подкрепата от Blender общността. Понастоящем той преподава в cmiVFX, където създава онлайн видео уроци, насочени към професионалисти и студиа.

__________________________________________________


Professional Animation and Visual FX with Blender 3D - sneak preview of recent developments and projects

9 November 2011, Wednesday, 20:00
Cinema House (Dom Na Kinoto)
Sofia, 37 Ekzarh Yosif Str.

Right back from the Blender Conference 2011 and amidst the Advanced Blender course of TOSMI 2011, Bassam Kurdali and Sebastian Koenig will give a public presentation in Sofia and show their latest projects, share some hot news from the Blender Conference, tell us what's new in Blender 2.6a and give some insight into this year's TOSMI group work.

Sebastian will talk specifically about tracking and compositing workflow in Blender and share some news around the new Mango project - a short vfx-based film with real actors and his role in its development.

Bassam will talk about production challenges from his upcoming movie the Tube project, focusing on Rigging, Animation and Pipeline issues, that were also the topic of his Animation Masterclass in Amsterdam. He'll also talk about some of Blender's new features for artists, and give some insight into possible future developments in the next year.

Come prepared, read this hot report from this year's Blender Conference.

The presentation will be held in English and will be followed by a Q&A session.
The event is free and open to all.

Realized with support from MEDIA Programme of the European Union and Culture Programme of Sofia Municipality.

Speaker's bios:
Bassam Kurdali (USA)
3D animator/filmmaker, director of Elephants Dream. His character, ManCandy, began as an easily animatable test bed for rigging experiments. Under the aegis of Freefac, Bassam is continuing to explore a model of production that capitalizes on commonwealth. He teaches, writes and lectures around the world on open production and free software technique. Born in Aleppo, Syria, Bassam trained in the United States as an electrical and software engineer.

Sebastian Koenig (Germany)
3D artist producing a wide range of work: architectural visualization, organic modeling and character animation, compositing and matchmoving (with Syntheyes). Blender is his main tool, simply because of the great feature-set, the great and flexible interface, a fast and straight-forward workflow and a lovely community. Currently he is teaching at cmiVFX, where he is creating online video-tutorials geared towards professionals and studios.

Няма коментари: